اما معك او ابقى ب وحدي

قلبي ممزق في غيابك، روحي تركتني يوم فراقنا. او دوست صمیمی و چند ساله یاشار است اما طی این ۲۰ سال با او دشمن بود ولی بعد با او آشتی کرد

2023-02-02
    مقابله هلال و ليون
  1. و يا ليتني لم أفعل
  2. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen
  3. ينغ بينغ هو صهري”
  4. مرحباً
  5. ز بالة